Veel gestelde vragen

1. Ik ben reeds verzekerd bij Verax assurantiën, wat nu?

2. Gaat de verzekering direct in als ik online een verzekering afsluit?

3. Krijg ik een polis thuisgestuurd als ik online een verzekering afsluit?

4. Polisbedenktijd

5. Wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?

6. Ik wil een autowijziging doorgeven?

7. Wat is een beperkt Casco verzekering?

8. Wat is een volledig Casco verzekering?

9. Inboedelwaarde?

10. Herbouwwaarde?

11. Wanneer keert een aansprakelijkheidsverzekering uit?

12. Wat moet ik doen als ik juridisch advies wil?

13. Wat moet ik doen in geval van schade op mijn vakantieadres?

 

1. Ik ben reeds verzekerd bij Verax assurantiën, wat nu?

U bent reeds bij Verax Assurantiën Nederland B.V. verzekerd en wilt u ook gebruik maken van dit nieuwe tarief dan kunt u per e-mail uw personeelsnummer en bij welke dienst u werkt doorgeven onder vermelding van uw polisnummer(s) en/of NAW-gegevens.
Het e-mail adres is info@verax.nl
Per eerstkomende contractsvervaldatum van uw polissen worden dan de nieuwe tarieven doorgevoerd.

2. Gaat de verzekering direct in als ik online een verzekering afsluit?

Ja. Als u meteen een verzekering nodig heeft, bent u direct verzekerd. In dat geval kiest u als ingangsdatum vandaag. Natuurlijk is het wel altijd onder voorbehoud van acceptatie.

3. Krijg ik een polis thuisgestuurd als ik online een verzekering afsluit?

Ja. U krijgt altijd een polis thuisgestuurd, deze dient u goed te controleren op onjuistheden.

4. Polisbedenktijd

Nadat u de verzekering heeft afgesloten ontvangt u uw polis en de voorwaarden thuis.
Bent u daarover niet tevreden dan kunt u die binnen 2 weken terugsturen, dan wordt de verzekering wordt dan geannuleerd en dan bent u niet verzekerd.

5. Wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?

Per contractsvervaldatum. Dit is de datum waarop uw polis jaarlijks wordt verlengd en deze staat op uw polisblad. U dient dan 2 maanden voor die datum schriftelijk op te zeggen.

6. Ik wil een autowijziging doorgeven?

U kunt telefonisch onder nummer  070-3461751  een wijziging van uw voertuig doorgeven, uw auto is dan direct verzekerd.
Ook kunt u een wijziging mailen naar info@verax.nl of op www.verax.nl een wijzigingsformulier invullen.

7. Wat is een beperkt Casco verzekering?

Een WA Beperkt Casco verzekering is een tussenvorm tussen WA en WA Volledig Casco, en wordt meestal gesloten voor auto's tussen de vier en acht jaar oud. Deze verzekering dekt:

 • het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen (dit is de wettelijk verplichte WA-dekking);
 • schade aan uw auto als gevolg van met name genoemde gebeurtenissen, zoals:
  • brand en blikseminslag
  • diefstal, joy riding en inbraak
  • storm en hagelschade
  • botsing met loslopende dieren en vogels
  • ruitbreuk

De verzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA Beperkt Casco verzekering, WA Extra verzekering en WA Mini Casco verzekering.

8. Wat is een volledig Casco verzekering?

Deze verzekering dekt:

 • het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen (dit is de wettelijk verplichte WA-dekking);
 • schade aan uw auto (ook als u schuld heeft) als gevolg van bijvoorbeeld:
  • omslaan
  • slippen
  • (eenzijdige) aanrijding
  • brand en blikseminslag
  • diefstal
  • stormschade
  • en alle overige ‘van buiten komende onheilen’ (niet zijnde een 'eigen gebrek' van het voertuig)

De verzekering staat ook bekend onder de benaming All Risk verzekering.

9. Inboedelwaarde?

De inboedelwaarde is de nieuwwaarde van de totale inboedel in uw woning. De meest eenvoudige manier om de waarde vast te stellen is door een inboedelwaardemeter te gebruiken. Aan de hand van uw gegevens wordt er d.m.v. een puntensysteem een waarde vastgesteld. Verzekeraars verlenen op basis van een naar waarheid ingevulde inboedelwaardemeter garantie tegen onderverzekering. Om aanspraak te kunnen blijven maken op deze garantie dient u om de 5 jaar een nieuwe inboedelwaardemeter in te vullen.

10. Herbouwwaarde?

Uw woonhuis is verzekerd op basis van de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om uw huis, op dezelfde plaats, met dezelfde grootte en met dezelfde bestemming opnieuw te bouwen. De meest eenvoudige manier om de waarde vast te stellen is door een herbouwwaardemeter te gebruiken. Hierbij wordt aan de hand van het type woning, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud een herbouwwaarde vastgesteld. Verzekeraars verlenen op basis van een naar waarheid ingevulde herbouwwaardemeter garantie tegen onderverzekering. Om aanspraak te kunnen blijven maken op deze garantie dient u om de 5 jaar een nieuwe herbouwwaardemeter in te vullen.

11. Wanneer keert een aansprakelijkheidsverzekering uit?

Een aansprakelijkheidsverzekering keert alleen uit als u wettelijk aansprakelijk kunt worden gesteld. In principe keert de verzekeraar dus niet uit als uw aansprakelijkheid ontbreekt. Dit houdt in dat er geen uitkering plaatsvindt als u zich alleen moreel verplicht voelt om de schade te vergoeden, terwijl de juridische aansprakelijkheid ontbreekt.

12. Wat moet ik doen als ik juridisch advies wil?

Hiervoor kunt u contact opnemen met Verax Assurantien Nederland B.V. telefoonnummer 070-3461751.

13. Wat moet ik doen in geval van schade op mijn vakantieadres?

 • Bij diefstal/verlies, aangifte doen bij de politie
 • Bij geneeskundige kosten en andere kosten, zorg ervoor dat u originele nota’s krijgt
 • Bij het melden van een schade dient er altijd een bewijs van de reis overlegt te worden

Naar boven